Thông tin văn bản
Công văn số 1913/VP-KTTC ngày 05/04/2019 sao gửi Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 1913/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1913VPKTTC.rar