Thông tin văn bản
Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 12/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/03/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 122017QDUBND2017.pdf