Thông tin văn bản
Văn bản số 8389/VP-KT ngày 03/11/2022 Sao gửi Báo cáo số 131/BC-BXD của Bộ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kết quả thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017
Số ký hiệu: 8389/VP-KT Ngày ban hành: 03/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 131/BC-BXD của Bộ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kết quả thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221125160037.zip