Thông tin văn bản
Văn bản số 2417/VP-KT ngày 20/04/2021 sao gửi Báo cáo của Ban quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 2417/VP-KT Ngày ban hành: 20/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo của Ban quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210426083551.zip