Thông tin văn bản
Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 14/11/2019 Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
Số ký hiệu: 409/BC-UBND Ngày ban hành: 14/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 409.bc.signed.pdf