Thông tin văn bản
Văn bản số 8791/VP-NC ngày 22/12/2021 Sao gửi NĐ 96/2021/NĐ-CP ngày 02/11/2021 của chính phủ
Số ký hiệu: 8791/VP-NC Ngày ban hành: 22/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi NĐ 96/2021/NĐ-CP ngày 02/11/2021 của chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140937.zip