Thông tin văn bản
Báo cáo số 383/BC-UBND ngày 22/10/2019 Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021 - 2025- vốn vay WB
Số ký hiệu: 383/BC-UBND Ngày ban hành: 22/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021 - 2025- vốn vay WB
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 383.bc.signed.pdf