Thông tin văn bản
Văn bản số 557/VP-VHXH ngày 31/01/2020 Sao gửi Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 557/VP-VHXH Ngày ban hành: 31/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200203104203.zip