Thông tin văn bản
Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 05/04/2019 Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 649/KH-UBND Ngày ban hành: 05/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 649.ub.PDF