Thông tin văn bản
Văn bản số 6084/VP-VHXH ngày 24/08/2020 Sao gửi văn bản: Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu càu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Số ký hiệu: 6084/VP-VHXH Ngày ban hành: 24/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu càu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200828151537.zip