Thông tin văn bản
Báo cáo số 02/2017/TT-BNV ngày 12/05/2017

Về việc: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cũa Đảng, Nhà nước, tổ chứcchi1nh trị-xã hội và Hội

Số ký hiệu: 02/2017/TT-BNV Ngày ban hành: 12/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cũa Đảng, Nhà nước, tổ chứcchi1nh trị-xã hội và Hội

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 022017TTBNV2017.PDF