Thông tin văn bản
Công văn số 1862/UBND-VHXH ngày 29/08/2019 Rà soát, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
Số ký hiệu: 1862/UBND-VHXH Ngày ban hành: 29/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Rà soát, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1862ub.signed.pdf