Thông tin văn bản
Văn bản số 1336/VP-NC ngày 04/03/2021 sao gửi Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 1336/VP-NC Ngày ban hành: 04/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210304154919.zip