Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 26/06/2010

Về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng  nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2010

Số ký hiệu: 01/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng  nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 01-2010-NQ-HDND-DMC.doc