Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 27/07/2020 Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Số ký hiệu: 27/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/07/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 27 qppl.signed.pdf