Thông tin văn bản
Văn bản số 4466/VP-KT ngày 08/07/2021 sao gửi Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4466/VP-KT Ngày ban hành: 08/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210720104541.zip