Thông tin văn bản
Văn bản số 774/VP-KT ngày 03/02/2023 Sao gửi Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030
Số ký hiệu: 774/VP-KT Ngày ban hành: 03/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230227113207.zip