Thông tin văn bản
Văn bản số 3987/VP-KTTC ngày 08/06/2020 sao gửi Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3987/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200609164431.zip