Thông tin văn bản
Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 08/07/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
Số ký hiệu: 231/BC-UBND Ngày ban hành: 08/07/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 231.bcub.signed.pdf