Thông tin văn bản
Văn bản số 6929/VP-KT ngày 20/09/2022 sao gửi Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6929/VP-KT Ngày ban hành: 20/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220922084303.zip