Thông tin văn bản
Văn bản số 277/VP-KT ngày 09/01/2024 sao gửi Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 277/VP-KT Ngày ban hành: 09/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240112135908.zip