Thông tin văn bản
Văn bản số 1593/VP-KTTC ngày 22/03/2019 Sao gửi Nghị định số 14/2019/ NĐ-CP
Số ký hiệu: 1593/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 14/2019/ NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1593.rar