Thông tin văn bản
Công văn số 4903/VP-KTTC ngày 14/08/2019 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước
Số ký hiệu: 4903/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4903VP-KTTC.rar