Thông tin văn bản
Báo cáo số 606/TTCP-BTCDTW ngày 16/03/2017

Về việc: sd trang phục đ/v CB, CC làm nhiệm vụ TCD

Số ký hiệu: 606/TTCP-BTCDTW Ngày ban hành: 16/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: sd trang phục đ/v CB, CC làm nhiệm vụ TCD

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 606TTCPBTCDTW2017.PDF