Thông tin văn bản
Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 12 QPPL.signed.pdf