Thông tin văn bản
Văn bản số 1347/VP-KT ngày 20/02/2023 Sao gửi Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
Số ký hiệu: 1347/VP-KT Ngày ban hành: 20/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230227101140.zip