Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo - Dân tộc trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 22/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo - Dân tộc trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 22 qppl.signed.pdf