Thông tin văn bản
Văn bản số 7063/VP-NCPC ngày 24/09/2020 Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 7063/VP-NCPC Ngày ban hành: 24/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080803.zip