Thông tin văn bản
Văn bản số 2938/KH-UBND ngày 01/11/2017

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 2938/KH-UBND Ngày ban hành: 01/11/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2938KHUBND2017.pdf