Thông tin văn bản
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 13/08/2014

V/v bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực

Số ký hiệu: 1829/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/08/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 1829QDUBND2014.doc