Thông tin văn bản
Văn bản số 100/VP-KGVX ngày 05/01/2022 Sao gửi Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN
Số ký hiệu: 100/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220107143119.zip