Thông tin văn bản
Văn bản số 7966/VP-NC ngày 20/10/2022 Sao gửi Thông tư số 2/2022/TT-VPCP
Số ký hiệu: 7966/VP-NC Ngày ban hành: 20/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 2/2022/TT-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221021105308.zip