Thông tin văn bản
Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 09/05/2019 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5, tháng 6 năm 2019
Số ký hiệu: 162/BC-UBND Ngày ban hành: 09/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5, tháng 6 năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 162.bc.PDF