Thông tin văn bản
Văn bản số 4072/VP-NCPC ngày 11/07/2019 Sao gửi Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 4072/VP-NCPC Ngày ban hành: 11/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4072VP-NCPC.rar