Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 11/09/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ trẻ em
Số ký hiệu: 1979/KH-UBND Ngày ban hành: 11/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ trẻ em
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1979.ub.signed.pdf