Thông tin văn bản
Văn bản số 2939/VP-KGVX ngày 14/05/2021 sao gửi Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 2939/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210519153335.rar