Thông tin văn bản
Văn bản số 4597/VP-VHXH ngày 02/07/2020 sao gửi Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Báo cáo số 953/BC-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế về tổng kết thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
Số ký hiệu: 4597/VP-VHXH Ngày ban hành: 02/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Báo cáo số 953/BC-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế về tổng kết thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200706213923.zip