Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 và phương huớng, nhiệm vụ năm 2011.

Số ký hiệu: 05/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 21/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Gò Dầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 và phương huớng, nhiệm vụ năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_GODAU.rar