Thông tin văn bản
Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 03/05/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 153/BC-UBND Ngày ban hành: 03/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 153.bc.PDF