Thông tin văn bản
Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 12/05/2021 Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 132/BC-UBND Ngày ban hành: 12/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 132 bc.signed.pdf