Thông tin văn bản
Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 22/08/2019 Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 3.050,6 m2 đất (trong đó 1.280,1 m2 đất nằm trong lộ giới đường ĐT.786, diện tích còn lại là 1.770,5 m2) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
Số ký hiệu: 1816/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 3.050,6 m2 đất (trong đó 1.280,1 m2 đất nằm trong lộ giới đường ĐT.786, diện tích còn lại là 1.770,5 m2) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1816.qd.signed.pdf