Thông tin văn bản
Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 02/05/2019 Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019 (sau khi họp HĐND)
Số ký hiệu: 978/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019 (sau khi họp HĐND)
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 978.qd.PDF