Thông tin văn bản
Văn bản số 5807/VP-VHXH ngày 13/08/2020 Sao gửi Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5807/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200817145050.zip