Thông tin văn bản
Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 24/04/2016

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 1047/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1047QDUBND2016.docx