Thông tin văn bản
Công văn số 4215/VP-TKTH ngày 18/07/2019 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 50/NQ-CP)
Số ký hiệu: 4215/VP-TKTH Ngày ban hành: 18/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 50/NQ-CP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4215VP-TKTH.rar