Thông tin văn bản
Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hàng chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 51/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/10/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hàng chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 512015QDUBND2015.doc