Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2931/KH-UBND ngày 30/12/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “60 năm Chiến thắng Tua Hai” (26/01/1960 - 26/01/2020)
Số ký hiệu: 2931/KH-UBND Ngày ban hành: 30/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “60 năm Chiến thắng Tua Hai” (26/01/1960 - 26/01/2020)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2931.ub.signed.pdf