Thông tin văn bản
Báo cáo số 449/BC-UBND ngày 30/11/2020 Tình hình, kết quả thực hiện 01 năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số ký hiệu: 449/BC-UBND Ngày ban hành: 30/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình, kết quả thực hiện 01 năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 449 bc.signed.pdf