Thông tin văn bản
Văn bản số 4716/VP-KT ngày 05/06/2023 sao gửi Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán nhà nước.
Số ký hiệu: 4716/VP-KT Ngày ban hành: 05/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán nhà nước.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230607142459.zip