Thông tin văn bản
Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 24/09/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý III năm 2019
Số ký hiệu: 329/BC-UBND Ngày ban hành: 24/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý III năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 329.bc.signed.pdf